Տուբուլինի հետ կոլխիցինի և դրա անալոգների փոխազդեցության մոլեկուլային մեխանիզմները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն
Գ.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2021

Հաստատված
Կրկնական քննարկում
Վերադարձ խորհուրդ
Ընդդիմախոս Ա.Պողոսյանի կարծիքը
Ա.Պողոսյան (247.63 KB)
Ընդդիմախոս Ռ.Զախարյանի կարծիքը
Ռ. Զախարյան (204.94 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (374.62 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Սահակյան (737.51 KB)