Դոկտորի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 13Ա-վ2 հրամանը

1. Երևանի պետական բժշկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 027 Վիրաբուժության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Արթուր Մկրտչի Գրաբսկուն բժշկական գիտությունների դոկտորի (ԺԴ.00.21 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

2. ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 054 Երկրաբանության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Աստղիկ Ռաֆիկի Սուքիասյանին տեխնիկական գիտությունների դոկտորի (ԻԴ.04.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

Files