Պարօդոնտի հյուսվածքների կլինիկո-լաբորատոր վիճակի համեմատական գնահատումը մետաղական և ցիրկոնիումի օքսիդի հենքերով կոնստրուկցիաների կիրառման դեպքում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ստոմատոլոգիա
ԺԴ.00.12
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Հ.Մ.Հովհաննիսյանի կարծիքը
Հ.Մ.Հովհաննիսյան (317.84 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ (211.31 KB)
Ընդդիմախոս Գ.Վ.Հակոբյանի կարծիքը
Գ.Վ.Հակոբյան (203.34 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Հեբոյան (326.99 KB)