Ահվազ քաղաքի զարգացման և նրա էկոլոգիական վիճակի վրա ռելիեֆի ազդեցության գնահատումը աերո և տիեզերական նկարների վերծանման միջոցով

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Աշխարհագրություն
ԻԴ.03.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Ա.Գրիգորյանի կարծիքը
Ա.Գրիգորյան (320.08 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ավագյանի կարծիքը
Ա.Ավագյան (258.9 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Բահման Բահադորի (1.89 MB)