Անձնական տվյալների պաշտպանության սահմանադրական իրավունքի հիմնահարցերը. համեմատական իրավական վերլուծություն

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված

2021

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Եվրոպական համալսարան (1.03 MB)
Ընդդիմախոս Վ.Հ.Սայադյանի կարծիքը
Վ.Հ.Սայադյան (1.1 MB)
Ընդդիմախոս Հ.Մ.Ստեփանյանի կարծիքը
Հ.Մ.Ստեփանյան (1.05 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Լ.Մինասյան (525.57 KB)