Հովհաննես Գրիգորյանի պոեզիայի առանձնահատկությունները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Նորագույն շրջանի հայ գրականություն
Ժ.01.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված

2021

Ընդդիմախոս Ա.Հ.Նիկողոսյանի կարծիքը
Ա.Հ.Նիկողոսյան (248.88 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Ս.Հակոբյանի կարծիքը
Վ.Ս.Հակոբյան (1.16 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (1.42 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ռ.Սայիյան (837.01 KB)