Հողի մեքենայական դեգրադացիայի կանխարգելման բանվորական օրգանի մշակում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ
Ե.20.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
ՀՀ Շահումյանի "Ագրոսպասարկում" ԲԲԸ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ատենախոսության սեղմագիրը
Վ.Բեգլարյան (1.07 MB)