Ուրարտուի (Վանի թագավորության) կերպարվեստի պատկերագրական առանձնահատկությունները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ
ԺԷ.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Վ.Հ.Ղազարյանի կարծիքը
Վ.Հ.Ղազարյան (369.6 KB)
Ընդդիմախոս Ք.Գ.Ավետիսյանի կարծիքը
Ք.Գ.Ավետիսյան (346.1 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Պողոսյան (466.42 KB)