Տնտեսական ընկերությունների լուծարման իրավական կարգավորման հիմնահարցերը ՀՀ-ում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մասնավոր իրավունք
ԺԲ.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (956.1 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Տ.Ֆարմանյանի կարծիքը
Ս.Տ.Ֆարմանյան (475.47 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Մ.Հայկյանցի կարծիքը
Ա.Մ.Հայկյանց (1.04 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Սողոմոնյան (599.6 KB)