Հանրահաշվական կորերի և n-անկախ բազմությունների վերաբերյալ

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հաշվողական մաթեմատիկա
Ա.01.07
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված

2021

Ընդդիմախոս Վ.Վարդանյանի կարծիքը
Վ.Վարդանյան (211.14 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ (214.83 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Գրիգորյանի կարծիքը
Մ.Գրիգորյան (177.44 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Դ.Ոսկանյան (328.19 KB)