Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների անձնական ոչ գույքային և գույքային իրավունքների իրականացումը ՀՀ-ում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մասնավոր իրավունք
ԺԲ.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Ա.Մ.Հայկյանցի կարծիքը
Ա.Մ.Հայկյանց (1.17 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (942.54 KB)
Ընդդիմախոս Դ.Մ.Սերոբյանի կարծիքը
Դ.Մ.Սերոբյան (1.09 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ռ.Պետրոսյան (574.95 KB)