Գյուղատնտեսական կոոպերատիվը՝ որպես գործարարական հարաբերությունների սուբյեկտ

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մասնավոր իրավունք
ԺԲ.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Ա.Ա.Թավադյանի կարծիքը
Ա.Ա.Թավադյան (1.29 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (989.64 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Մ.Հայկյանցի կարծիքը
Ա.Մ.Հայկյանց (972.93 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Վարդանյան (398.81 KB)