Քաղաքացիաիրավական պայմանագրի մեկնաբանման արդի հիմնախնդիրները

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մասնավոր իրավունք
ԺԲ.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
ՀՀ արդարադատության ակադեմիա
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ արդարադատության ակադեմիա (1.34 MB)
Ընդդիմախոս Ն.Ա.Կարապետյանի կարծիքը
Ն.Ա.Կարապետյան (884.79 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Մ.Հայկյանցի կարծիքը
Ա.Մ.Հայկյանց (1.11 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Դ.Օհանյան (1 MB)