Հարավային Անդրկովկասի ֆլորայի SALSOLOIDEAE ULBR. ենթաընտանիքի (ընտ. CHENOPODIACEAE VENT.) պալինոկարգաբանությունը

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա
Գ.00.05
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Սոնյան (933.06 KB)