Լարվածադեֆորմացիոն վիճակի հետազոտումը շերտաձև մեքենամասերի պլաստիկ առմամբ պատրաստման դեպքում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մեքենագիտություն
Ե.02.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Մ.Ստակյանի կարծիքը
Մ.Ստակյան (278.13 KB)
Ընդդիմախոս Ն.Զաքարյանի կարծիքը
Ն.Զաքարյան (280.2 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն.Հակոբյան (592.38 KB)