Դոկտորի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 24Ա-վ2 հրամանը

1. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 050 Մաթեմատիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Լիպարիտ Պետրոսի Տեփոյանին ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտորի (Ա.01.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

2. ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 007 Հնագիտության և ազգագրության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Գարեգին Սահակի Թումանյանին պատմական գիտությունների դոկտորի (Է.00.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

3. ՀՀ ԳԱԱ Լեզվի ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 019 Լեզվաբանության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Աշոտ Վոլոդյայի Գալստյանին բանասիրական գիտությունների դոկտորի (Ժ.02.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

Files