Գրականության ինքնառեֆլեքսիան գերմանական ռոմանտիզմի դարաշրջանից մինչ արդի գրականություն /Թոմաս Մանի և Գյունթեր Գրասի ստեղծագործությունների հիման վրա/

Հայցորդ
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Արտասահմանյան գրականություն
Ժ.01.07
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Հետաձգված
Ավարտված