Ոչ դասական տրամաբանության ֆորմալ համակարգեր և թեորեմների մեքենայական արտածելիություն մեքենայական ուսուցման մեթոդների կիրառությամբ

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն
Ա.01.09
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված

2021

Ընդդիմախոս Ս.Սայադյանի կարծիքը
Ս.Սայադյան (109.83 KB)
Ընդդիմախոս Է.Պողոսյանի կարծիքը
Է.Պողոսյան (128.95 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Բաղդասարյան (443.68 KB)