Որոշ դասերի փաթեթային տիպի ոչ կոմպակտ օպերատորներով ծնվող ինտեգրալ հավասարումների լուծելիության հարցեր

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա
Ա.01.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված

2021

Ընդդիմախոս Տ.Հարությունյանի կարծիքը
Տ.Հարությունյան (593.16 KB)
Ընդդիմախոս Ա. Նարիմանյանի կարծիքը
Ա. Նարիմանյան (1.65 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (830.61 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Կռոյան (407.85 KB)