J/Ψ - ֆոտոծնման ուսումնասիրումը CLAS12 սարքավորման վրա

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Միջուկի, տարրական մասնիկների և տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկա
Ա.04.16
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Բ.ՄակԿիննոնի կարծիքը
Բ.ՄակԿիննոն (369.04 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Գուլկանյանի կարծիքը
Հ.Գուլկանյան (114.85 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (189.55 KB)

2021

Ատենախոսության սեղմագիրը
Դ.Մարտիրյան (862.71 KB)