Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 24Ա/Կ հրամանը

Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 11.11.2021թ. հ. 3 որոշումը.

1. Անուշ Վահանի Հակոբյանին - լեզվաբանություն մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի գիտական խորհրդի 19.10.2021թ. հ. 01-10/21 որոշումը.

1. Մարիա Մարտինի Բադալյանին - շինարարություն

2. Անահիտ Վալերիի Վարդանյանին - ճարտարապետություն

3. Արամ Ալբերտի Գուրգենյանին - ճարտարապետություն

4. Յուրի Գրիգորի Խաչանյանին - կերպարվեստ մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Files