Թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 28Ա-վ1 հրամանը

1. ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 042 Կենսաքիմիայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Հարություն Կարապետի Սահակյանին կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի (Գ.00.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

2. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 051 Կենսաֆիզիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Հեղինե Խաժակի Գևորգյանին կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի (Գ.00.04 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

3. Երևանի պետական բժշկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 025 Աչքի, ԼՕՌ հիվանդությունների և ստոմատոլոգիայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Արտակ Գագիկի Հեբոյանին բժշկական գիտությունների թեկնածուի (ԺԴ.00.12 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

4. ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 007 Հնագիտության և ազգագրության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Հայկուհի Մանվելի Մուրադյանին պատմական գիտությունների թեկնածուի (Թ.00.06 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

5. ՀՀ ԳԱԱ Լեզվի ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 019 Լեզվաբանության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Սիլվա Ալբերտի Մուրադյանին բանասիրական գիտությունների թեկնածուի (Ժ.02.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

6. Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 063 Իրավագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Արթուր Սրապի Նազարեթյանին իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի (ԺԲ.00.04 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

7. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 020 Մանկավարժության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Միշա Վարուժանի Թադևոսյանին մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի (ԺԳ.00.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

8. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 064 Հոգեբանության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Արայիկ Ռոբերտի Ֆիրյանին հոգեբանական գիտությունների թեկնածուի (ԺԹ.00.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

9. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 056 Քաղաքագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Սիրանուշ Սերոժի Մելիքյանին քաղաքական գիտությունների թեկնածուի (ԻԳ.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

Files