Մարդկային ռեսուրսների կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Ընդդիմախոսներ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ա․Ռ․Նռանյանի կարծիքը
Ա․Ռ․Նռանյան (1.36 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (1.33 MB)
Ընդդիմախոս Ֆ․Ն․Մայիլյանի կարծիքը
Ֆ․Ն․Մայիլյան (1.12 MB)

2021

Ատենախոսության սեղմագիրը
Է.Գրիգորյան (566.53 KB)