Օտար լեզվի ուսումնառության սոցիալ-հոգեբանական հիմնախնդիրները

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Սոցիալական հոգեբանություն
ԺԹ.00.03
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Ն.Ռ.Հակոբյանի կարծիքը
Ն.Ռ.Հակոբյան (726.56 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (934.69 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Ռ.Հովհաննիսյանի կարծիքը
Հ.Ռ.Հովհաննիսյան (889.62 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Լ.Մելիքյան (344.45 KB)