Օտար լեզվի ուսումնառության սոցիալ-հոգեբանական հիմնախնդիրները

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Սոցիալական հոգեբանություն
ԺԹ.00.03
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Ն. Հակոբյանի կարծիքը
Ն. Հակոբյան (482.31 KB)
Ընդդիմախոս Հ. Հովհաննիսյանի կարծիքը
Հ. Հովհաննիսյան (485.21 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան (432.79 KB)
Ատենախոսության անվանում
Լ. Մելիքյան (344.64 KB)
Մերժում խորհրդում
Նախկին պաշտպանություն

Թեմա՝ Օտար լեզվի ուսումնառության սոցիալ-հոգեբանական հիմնախնդիրները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու՝ Սեդրակ Սեդրակյան

Մասնագիտություն՝ Սոցիալական հոգեբանություն (ԺԹ.00.03)

Թեման հաստատած կազմակերպություն՝ Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարան

Խորհուրդ՝ Հոգեբանության (064)

Ընդդիմախոսներ՝ Նաիրա ՀակոբյանՀրաչյա Հովհաննիսյան

Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայ-Ռուսական համալսարան

Պաշտպանության ամսաթիվ՝ 2022-04-29

Կարգավիճակ՝ Մերժում խորհրդում

Ընդդիմախոս Ն.Ռ.Հակոբյանի կարծիքը
Ն.Ռ.Հակոբյան (726.56 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (934.69 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Ռ.Հովհաննիսյանի կարծիքը
Հ.Ռ.Հովհաննիսյան (889.62 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Լ.Մելիքյան (344.45 KB)