Ավանդույթի և նորարարության խնդիրները Հենրիկ Էդոյանի պոեզիայում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Նորագույն շրջանի հայ գրականություն
Ժ.01.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Մ.Գ.Գիլավյանի կարծիքը
Մ.Գ.Գիլավյան (741.77 KB)
Ընդդիմախոս Դ.Է.Մնացականյանի կարծիքը
Դ.Է.Մնացականյան (1.29 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Զաքարյան (516.13 KB)