Ավագ դպրոցում մոլեկուլային ֆիզիկա և ջերմային երևույթներ բաժինների դժվար յուրացվող թեմաների դասավանդման մեթոդիկան

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Հ.Ռ.Օհանյանի կարծիքը
Հ.Ռ.Օհանյան (463.84 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան (1 MB)
Ընդդիմախոս Լ.Ն.Պետրոսյանի կարծիքը
Լ.Ն.Պետրոսյան (1.71 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Սիմոնյան (764.54 KB)