Իրացվելիության ֆինանսական կառավարման հիմնախնդիրները տնտեսության իրական հատվածի կազմակերպություններում /Արցախի Հանրապետության սննդի արտադրության կազմակերպությունների նյութերով/

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Ա.Ա.Հակոբյանի կարծիքը
Ա.Ա.Հակոբյան (1.79 MB)
Ընդդիմախոս Ս.Ռ.Միրզոյանի կարծիքը
Ս.Ռ.Միրզոյան (1.53 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ (1.33 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Սարգսյան (1.74 MB)