Որոշ քվանտային երևույթներ կոսմոլոգիական մոդելներում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տեսական ֆիզիկա
Ա.04.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Ընդդիմախոսներ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Գ. Հաջյանի կարծիքը
Գ. Հաջյան (519.32 KB)
Ընդդիմախոս Ս. Օդինցովի կարծիքը
Ս. Օդինցով (586.7 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Տ.Պետրոսյան (199.4 KB)