Նանոկառուցվածքներում ալիքային դաշտերի արտապատկերումը ջերմաառաձգական ինդիկատորով մանրադիտակով

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ռադիոֆիզիկա
Ա.04.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Հ Բաղդասարյանի կարծիքը
Հ Բաղդասարյան (100.94 KB)
Ընդդիմախոս Ա Հախումյանի կարծիքը
Ա Հախումյան (173.65 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (269.88 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Բ.Մինասյան (1.04 MB)