Տեկտոնական խախտումներով թուլացած կողով լեռնային բացահանքում հանքաքարի տեղափոխման ռացիոնալ տեխնոլոգիայի մշակումը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Օգտակար հանածոների հանքա­վայրերի մշակում և շահագործում
ԻԴ.02.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ա.Հովհաննիսյանի կարծիքը
Ա.Հովհաննիսյան (260.55 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (384.11 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Ալավերդյանի կարծիքը
Հ.Ալավերդյան (328.48 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Լ.Բալասանյան (672.03 KB)