Պատերազմը և Օլդինգտոնի վեպերը. բարոյական և սոցիալական ասպեկտներ

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Արտասահմանյան գրականություն
Ժ.01.07
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ (1.57 MB)
Ընդդիմախոս Կ.Հ.Գուլանյանի կարծիքը
Կ.Հ.Գուլանյան (817.13 KB)
Ընդդիմախոս Գ.Վ.Եղիազարյանի կարծիքը
Գ.Վ.Եղիազարյան (896.3 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մ.Սիրունյան (595.51 KB)