Արևելյան սոսու և սովորական հացենու որոշ էկոհամակարգային ծառայությունների գնահատումը Երևան քաղաքում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա
Գ.00.05
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Հ.Սայադյանի կարծիքը
Հ.Սայադյան (271.91 KB)
Ընդդիմախոս Զ.Վարդանյանի կարծիքը
Զ.Վարդանյան (285.87 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (307.71 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Լ.Խաչատրյան (582.69 KB)