Ֆինանսական կայունության ապահովման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Գ.Վ.Դինգչյանի կարծիքը
Գ.Վ.Դինգչյան (864.65 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ա.Հակոբյանի կարծիքը
Ա.Ա.Հակոբյան (783.45 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ (1.19 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Վ.Տեփոյան (1.13 MB)