Անձի տնտեսական վարքի մոդելավորման հոգեբանական օրինաչափությունները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն
ԺԹ.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Ընդդիմախոսներ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Է.Վ.Ասրիյանի կարծիքը
Է.Վ.Ասրիյան (988.58 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա (900.64 KB)
Ընդդիմախոս Կ.Ե.Վարդանյանի կարծիքը
Կ.Ե.Վարդանյան (1.08 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Կ.Ոսկանյան (1.9 MB)