Պոլիանիլինի նման կառուցվածք ունեցող և օլիգոանիլինային ֆրագմենտ պարունակող որոշ պոլիմերների սինթեզը և ուսումնասիրությունը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Բարձրամոլեկուլային միացություններ
Բ.00.06
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Ա․Մարկոսյանի կարծիքը
Ա․Մարկոսյան (227.71 KB)
Ընդդիմախոս Ռ․Հարությունյանի կարծիքը
Ռ․Հարությունյան (193.8 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Կիրառական քիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ «Արիակ» (344.33 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն.Միրաքյան (726.49 KB)