Անձի հատկանիշ արտահայտող դարձվածքներն արդի հայերենում և պարսկերենում /զուգադրական քննություն/

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն
Ժ.02.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Սպահանի համալսարան
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Ա. Ավագյանի կարծիքը
Ընդդիմախոս Ա. Ավագյանի կարծիքը (1.03 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Առաջատար կազմակերպության կարծիք.pdf (1.2 MB)
Ընդդիմախոս Գ. Ասատրյանի կարծիքը
Ընդդիմախոս Գ. Ասատրյանի կարծիքը.pdf (1.78 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Թորոսյան (1.35 MB)