Հարավկասպյան ատրպատականյան իրանական լեզվամիությունը

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ասիայի հին և նոր լեզուներ
Ժ.02.06
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Ընդդիմախոսներ
Առաջատար կազմակերպություն
Թեհրանի համալսարան
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Հակոբյան (476.84 KB)