Դպրոցականների հետազոտական կարողությունների զարգացման տեխնոլոգիաները աշխարհագրության ուսուցման գործընթացում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Հ.Յ.Սայադյանի կարծիքը
Հ.Յ.Սայադյան (317.43 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Գ.Սարգսյանի կարծիքը
Հ.Գ.Սարգսյան (253.14 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան (147.19 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Մկրտումյան (776.86 KB)