Ճշգրիտ լուսահեռաչափերի ճշտության բարձրացման ուղիների ուսումնասիրումը, հիմնավորումը և սարքի ավտոմատացումը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Գեոդեզիա, ներառյալ քարտեզագրություն և կադաստր
Ե.23.06
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ.pdf (1.5 MB)
Ընդդիմախոս Պ․Էֆենդյանի կարծիքը
Պ․Էֆենդյան_1.pdf (1.92 MB)
Ընդդիմախոս Ա․Սեդրակյանի կարծիքը
Ա․Սեդրակյան.pdf (1.25 MB)
Ընդդիմախոս Ա․Սեդրակյանի կարծիք
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս.Պետրոսյան (387.04 KB)