Ֆինանսական վերահսկողության հիմնախնդիրները ՀՀ բուհերում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Ա.Մ.Քթոյանի կարծիքը
Ա.Մ.Քթոյան (1.7 MB)
Ընդդիմախոս Ս.Ս.Սուքիասյանի կարծիքը
Ս.Ս.Սուքիասյան (1.3 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ (1009.78 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Պողոսյան (581.32 KB)