ՀՀ բնակչության եկամուտների և ծախսերի տնտեսամաթեմատիկական գնահատումը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում
Ը.00.08
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Վ.Վ.Բաղդասարյանի կարծիքը
Վ.Վ.Բաղդասարյան (1023.04 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ա.Խառատյանի կարծիքը
Ա.Ա.Խառատյան (1.8 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (1.27 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Կարապետյան (550.04 KB)