ՀՀ բնակչության եկամուտների և ծախսերի տնտեսամաթեմատիկական գնահատումը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում
Ը.00.08
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ա.Ա.Խառատյանի կարծիքը
Ա.Ա.Խառատյան (1.8 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (1.27 MB)
Ընդդիմախոս Վ.Վ.Բաղդասարյանի կարծիքը
Վ.Վ.Բաղդասարյան (1023.04 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Կարապետյան (550.04 KB)