Ներպաղեստինյան քննարկումներն ու հակասությունները Իսրայելա-Պաղեստինյան դիսկուրսի համատեքստում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Համաշխարհային պատմություն
Է.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ատենախոսության սեղմագիրը
Ալի-Աբու Զաիդ-Մուսա (745.51 KB)