Ազատ էլեկտրոնային լազերի ռեզոնանսային գեներացում ալիքատարում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Փնջերի ֆիզիկա և արագացուցչային տեխնիկա
Ա.04.20
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ս.Հարությունյանի կարծիքը
Ս.Հարությունյան (261.04 KB)
Ընդդիմախոս Գ.Հովհաննիսյանի կարծիքը
Գ.Հովհաննիսյան (182.27 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (200.39 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Բ.Սարգսյան (645.72 KB)