Ազատ էլեկտրոնային լազերի ռեզոնանսային գեներացում ալիքատարում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Փնջերի ֆիզիկա և արագացուցչային տեխնիկա
Ա.04.20
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ատենախոսության սեղմագիրը
Բ.Սարգսյան (645.72 KB)