Բլազարների բազմաալիքային և նեյտրինային ճառագայթման ուսումնասիրությունը

Հայցորդ
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Տեսական ֆիզիկա
Ա.04.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Ա.Սահարյանի կարծիքը
Ա.Սահարյան (273.94 KB)
Ընդդիմախոս Գ.Վերեշչագինի կարծիքը
Գ.Վերեշչագին (280.46 KB)
Ընդդիմախոս Գ.Տեր-Ղազարյանի կարծիքը
Գ.Տեր-Ղազարյան (332.49 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն.Սահակյան (1.51 MB)