Բլազարների բազմաալիքային և նեյտրինային ճառագայթման ուսումնասիրությունը

Հայցորդ
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Տեսական ֆիզիկա
Ա.04.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Գ.Վերեշչագինի կարծիքը
Գ.Վերեշչագին (280.46 KB)
Ընդդիմախոս Գ.Տեր-Ղազարյանի կարծիքը
Գ.Տեր-Ղազարյան (332.49 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Սահարյանի կարծիքը
Ա.Սահարյան (273.94 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն.Սահակյան (1.51 MB)