Ղարաբաղյան շարժման արձագանքները 1988-1994թթ. ՀՀ մամուլում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ժուռնալիստիկա
Ժ.01.06
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Շ.Ռ.Ասկարյանի կարծիքը
Շ.Ռ.Ասկարյան (607.21 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (750.28 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Ս.Երիցյանի կարծիքը
Ս.Ս.Երիցյան (998.08 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Մկրտիչյան (443.78 KB)