Վաժելի ունիվերսալությունը և նրա կիրառությունները

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տեսական ֆիզիկա
Ա.04.02
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
Միջուկային հետազոտությունների միացյալ ինստիտուտ, Դուբնա, ՌԴ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Ա.Դ.Միրոնովի կարծիքը
Ա.Դ.Միրոնով (1.24 MB)
Ընդդիմախոս Ռ.Հ.Պողոսյանի կարծիքը
Ռ.Հ.Պողոսյան (1.33 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մ.Ավետիսյան (643.41 KB)