Ժամանակակից մուլտիմեդիային հարթակների զարգացման միտումները և հեռանկարները /ՀՀ և ՌԴ ԶԼՄ-ների օրինակով/

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ժուռնալիստիկա
Ժ.01.06
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Դ.Վ.Պետրոսյանի կարծիքը
Դ.Վ.Պետրոսյան (689.4 KB)
Ընդդիմախոս Դ.Հ.Ալավերդյանի կարծիքը
Դ.Հ.Ալավերդյան (686.2 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Սաֆարյան (565.05 KB)