Հեղինակային հայեցակարգը և սուրբգրային կանոնը հայ միջնադարյան քնարերգության մեջ

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն
Ժ.01.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Վ.Գ.Դևրիկյանի կարծիքը
Վ.Գ.Դևրիկյան (1.81 MB)
Ընդդիմախոս Ա.Խ.Առաքելյանի կարծիքը
Ա.Խ.Առաքելյան (1.39 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Ստեփանյան (524.52 KB)