Ինտեգրալ սխեմաների խոտանի նվազեցմանն ուղղված նախագծման միջոցների մշակումը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա
Ե.27.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ս.Խուդավերդյանի կարծիքը
Ս.Խուդավերդյան (238.1 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (277.18 KB)
Ընդդիմախոս Գ.Պետրոսյանի կարծիքը
Գ.Պետրոսյան (209.96 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Գումրոյան (1.01 MB)