Բարձր արտադրողականությամբ հետերոգեն ինտեգրալ սխեմաների նախագծման միջոցների մշակումը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա
Ե.27.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Օ.Պետրոսյանի կարծիքը
Օ.Պետրոսյան (178.98 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Մարտիրոսյանի կարծիքը
Ա.Մարտիրոսյան (125.55 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի կապի միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտ (363.82 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Տ.Կապլանյան (1.28 MB)